Zonnig hoekappartement op Ameland

www.hollumerstrand.nl

Oosterhiemweg 1-92
9161 CZ Hollum (Ameland)

hollumerstrand@gmail.com

Vlag en wapen van Ameland

09-12-2014 20:49

          

De vlag en het wapen van Ameland zijn, zeker voor wat betreft de kleuren, terug te leiden tot de Cammingha's. De adellijke familie Van Cammingha regeerde ruim tweehonderd jaar over het eiland en bezat een kasteel in Ballum, op de plek waar nu het gemeentehuis staat. De familie was afkomstig uit Leeuwarden, waar dezelfde kleuren zijn terug te vinden in het stadswapen en in de clubkleuren van SC Cam(mingha)buur.

Het wapen is langer in gebruik dan de vlag. Over de oorsprong is niet veel met zekerheid bekend, maar er bestaat wel een mooi verhaal over het wapen. Volgens overlevering stellen de schuine balken de door Amelanders op Terschelling geroofde balken voor, waarvan men een galg wilde maken. De galg zou in Ballum hebben gestaan. Een rijmpje dat op het beeld staat in het plantsoentje van Hollum, verwijst er naar:

"De Amelander schalken
hebben gestolen drie balken
des avonds in de maneschijn
daarom zal dit hun wapen zijn"